Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζειςΧαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς, χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Απορώ και εξισταμαι.. Α Χαιρετισμοί

Δεν υπάρχουν σχόλια: