Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

why sadness instead of joy?


you said why sadness instead of you? it reads better you said...ok then why sadness instead of you?

Δεν υπάρχουν σχόλια: