Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

painting,carving trees on the sand.Goa Beach

My peculiar journey in Goa continues... and as Ramesh asked who did these sand paintings the answer is NATURE ....and then i saw them and shed my light on them All things depend on where and how you place your eye ..or your camera..then things just appear


water carves the trees of life on the camvas of the sand Goa beach..another venture ..to capture natures paintings of trees on sand with the help of the tide.. water carves the trees of life on the camvas of the sand.It depends which way you look at them and then suddenly or subliminaly as Raghavendra will say another perception appears

1 σχόλιο:

karina είπε...

δεντρα...ή ρίζες...ή νευρικές απολήξεις... παιγνίδια του οφθαλμού και του μυαλού.
Κ.Ρ.